Om Bolaget

Jobb

Examensarbete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oförstörande provning med ultraljud.

AcousticAgreeAB erbjuder oförstörande materialprovning. Med vår unika ultraljudsmetod kan vi genom oförstörande provning undersöka om detaljen innehåller sprickor eller ej. Varken provobjektets geometri eller material har betydelse då metoden är geometri- och materialoberoende.

Metoden kan byggas in i en produktionsutrustning för att kvalitetssäkra produkter i produktionsprocessen. Även kontinuerlig kontroll av produktionsutrustningar för att säkra produktionsprocessen och i förlängningen undvika dyrbara produktionsstopp är möjlig.

AcousticAgreeAB skräddarsyr kundspecifika lösningar för ert företag. Med hjälp av samarbetspartners kan vi leverera komplett utrustning för just din applikation.

Vi tillhandhåller även materialprovning och sprickdetektering av enskilda produkter och detaljer. Materialprovningen sker då i företagets laboratorium.

 

 

 

 

 

 

AcousticAgreeAB • Email: info@acousticagree.se