Om Bolaget

Jobb

Examensarbete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oförstörande provning med ultraljud.

AcousticAgreeAB erbjuder oförstörande materialprovning. Med vår unika ultraljudsmetod kan vi genom oförstörande provning undersöka om detaljen innehåller sprickor eller ej. Provobjektets geometri eller material har mindre betydelse då metoden är geometri- och materialoberoende.

Utrustning som använder metoden kan byggas in i en produktionsanläggning för att kvalitetssäkra produkter i produktionsprocessen. Även kontinuerlig kontroll av produktionsutrustningar för att säkra produktionsprocessen och i förlängningen undvika dyrbara produktionsstopp.

 

 

 

 

 

 

 

AcousticAgreeAB • Email: info@acousticagree.se